Политика за поверителност

Политика за поверителност

  1. Администраторът на лични данни е Люмина Парк със седалище в гр. София, р-н Оборище, ул. Искър N:4, info@luminapark.bg

 

  1. Личните данни, предоставени във формуляра за контакт, ще бъдат обработвани за целта, обхваната от съгласието, т.е. за да се отговори на изпратения въпрос, съгласно чл. 6, раздел 1, буква а) от ОРЗД (Общ регламент за защита на данните).

 

  1. Личните данни ще бъдат обработвани за срок до 12 месеца от датата на съгласието, а след този срок ще бъдат изтрити, освен ако даденото съгласие не бъде оттеглено по-рано.

 

  1. Получатели на лични данни могат да бъдат субекти от ATM Grupa Capital Group (https://www.atmgrupa.pl/o-nas/grupa-kapitalowa/), Topacz Investments Sp. z o.o. със седалище в Slęza и Люмина Парк със седалище в гр. София, р-н Оборище, ул. Искър N:4, упълномощени да получават лични данни въз основа на законови разпоредби.

 

  1. Субектът на данните има право на достъп до личните данни, да ги коригира, изтрие, ограничи обработката на данни, право на прехвърляне на данни и право да оттегли съгласието си по всяко време, но това не засяга предишната законосъобразност на обработката на данни от Администратора .

 

  1. Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорния орган (Службата за защита на личните данни), ако се установи, че обработването на лични данни нарушава закона.

 

  1. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо, за да се отговори на изпратения въпрос.

Какво представляват бисквитите?

Бисквитките са малки файлове с данни, по-специално текстови файлове, които се записват от сървъра на Вашия компютър. Тези файлове позволяват да се разпознае устройството ви и да се покаже правилно уебсайтът, като се адаптира към вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение в устройството и уникален номер.

Какви бисквитки използваме?

Сесийни бисквитки – временни файлове, които остават на Вашето устройство, докато излезете от уебсайта или изключите уеб браузъра.“Постоянни“ бисквитки – файлове, които остават на вашето устройство за времето, посочено в параметрите на „бисквитките“, или докато не бъдат изтрити ръчно.“Бисквитки“ на трети страни – те ви позволяват да персонализирате показаната страница според вашите предпочитания.

За какво използваме бисквитките?

Бисквитките се използват за статистически и маркетингови цели и за адаптиране на съдържанието на уебсайтовете към предпочитанията на потребителя. Бисквитките съхраняват информация за локацията, езика на посетителя на уебсайта и произволни данни за идентификаторите на сесията. Събраните данни помагат да се разбере как потребителят използва уебсайтовете, което позволява да се подобри тяхната структура и съдържание. Получената информация ни помага да изградим статистика за броя на новите и редовните потребители и ни позволява да анализираме посещаваните подстраници. Благодарение на тази информация ние постоянно подобряваме качеството на предлаганите услуги.

Премахване и деактивиране на бисквитките

Можете да промените настройките на браузъра си по всяко време, така че той да не приема бисквитки или да ви информира за тяхното предаване. Въпреки това, моля, имайте предвид, че неприемането на бисквитки може да доведе до затруднения при използването на уебсайта. По подразбиране софтуерът, използван за разглеждане на уебсайтове, позволява поставянето на бисквитки по подразбиране. Настройките на браузъра могат да бъдат променени по такъв начин, че да се блокира автоматичната обработка на „бисквитките“ или да се информира за всяко тяхно предаване на устройството на потребителя. Повече информация за деактивиране на автоматичното запаметяване на „бисквитки“ можете да намерите в настройките на браузъра (софтуер, използван за разглеждане на уебсайтове).

Персонализиране на предпочитанията ви за съгласие

Използваме „бисквитки“, за да помогнем на потребителите да навигират и да изпълняват ефективно определени функции. Подробности за всички „бисквитки“, съответстващи на всяка категория на съгласие, са представени по-долу.

Бисквитките, класифицирани като „съществени“, се съхраняват в браузъра на потребителя, тъй като са необходими, за да се активират основните функции на сайта.

Използваме също така бисквитки на трети страни, които ни помагат да анализираме как потребителите използват сайта, както и да съхраняваме предпочитанията на потребителите и да им предоставяме подходящо съдържание и реклама. Тези видове „бисквитки“ се съхраняват в браузъра ви само с вашето предварително съгласие.

Можете да активирате или деактивирате някои или всички тези бисквитки, но деактивирането на някои от тях може да се отрази на вашето сърфиране.

Основни (Винаги активни)

Необходимите бисквитки са от решаващо значение за основните функции на сайта и без тях сайтът няма да функционира по предназначение.

Тези бисквитки не съхраняват никаква информация, която може да бъде идентифицирана лично.

Функционални

Функционалните бисквитки помагат за изпълнението на определени функции, като например споделяне на съдържанието на сайта в платформи на социалните медии, събиране на обратна връзка и други функции на трети страни.

Анализ

Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как потребителите взаимодействат със сайта. Тези бисквитки помагат за предоставяне на информация за метричнитеИгри с награди

Цел на обработването на данни/Правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди и томболи от Lumina Park на нашата интернет страница, от нашия бюлетин или от нашата мобилна игра. Доколкото в специални принципи за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с действие занапред, предоставяната ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата). В случай че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. В случай на предоставяне на декларация за съгласие извън това в рамките на игра с награди, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за базирано на съгласието обработване на данни. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. Подробности във връзка с това в такива случаи са определени в специалните основни принципи за защита на данните на съответната игра с награди. При това легитимният интерес на Lumina Park произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

 

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само определен отдел в рамките на Lumina Park, който е провел конкретната игра с награди. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това.

 

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват. При предметни награди данните на печелившите се съхраняват за времето на законово определените срокове за предявяване на гаранционни претенции, за да бъде поискана поправка или смяна на наградата в случай на евентуален нейн дефект.